Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Niezawodność Utrzymania Ruchu w praktyce, VI edycja, 15 listopada, Warszawa

Osiągnięcie właściwego poziomu niezawodności w firmie przynosi:

 • Poprawę stabilności i powtarzalności kluczowych procesów biznesowych
 • Maksymalizację czasu życia i dziennego wykorzystania zasobów
 • Stworzenie dobrze wyszkolonego i zaangażowanego zespołu

Uczestnicy w trakcie warsztatu:

 • Poznają i przedyskutują korzyści wynikające z rozwoju niezawodności
 • Dowiedzą się jak wyeliminować błędy na starcie i sprawnie wdrażać wysokie standardy w Utrzymaniu Ruchu
 • Poznają wskaźniki niezawodnościowe KPI
 • Poznają najważniejsze pojęcia oraz narzędzia rozwoju niezawodności
 • Zrozumieją następujące podprocesy niezawodności: stabilizacja, kondycja urządzeń, model proaktywny, całkowity koszt posiadania, znaczenie odbiorów technicznych, ciągłe doskonalenie oraz postawa operatorska
 • W sposób praktyczny poznają metodę określania krytyczności, analizę przyczyn źródłowych, a także sposoby na identyfikację "złych aktorów"

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 20 września:
1.566 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.479 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 21 września:
1.740 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.566 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.