Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Doskonalenie działań Służb Utrzymania Ruchu i Produkcji w celu poprawy efektywności wykorzystania parku maszynowego, 19-20 września, Warszawa

Osiągnięcie właściwego poziomu efektywności parku maszynowego przynosi firmie następujące korzyści:

 • Poprawę wykorzystania i dostępności maszyn i urządzeń
 • Oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej oraz dostępności maszyn i urządzeń
 • Maksymalizację wykorzystania zasobów
 • Oszczędności z racjonalnego prowadzenia zapasów części zamiennych
 • Poprawę komunikacji pomiędzy pracownikami Produkcji i Służb Utrzymania Ruchu
 • Jasny i przejrzysty obraz procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
 • Mniej stresu dla zespołu zarządzającego firmą i obszarem produkcyjnym

Uczestnicy w trakcie warsztatu poznają:

 • Korzyści wynikające ze standaryzacji i mierzenia procesów
 • Sposoby identyfikacji problemów parku maszynowego oraz zostaną zapoznani z nowoczesnymi metodami analitycznymi ich rozwiązywania
 • Nowe podejście do budowania podstawowych wskaźników procesu produkcyjnego zgodnie z Wizualnym Zarządzaniem Miarami Procesu
 • Najważniejsze narzędzia rozwoju Produkcji i działania Służb Utrzymania Ruchu
 • Narzędzie 5/6S jako podstawa wdrożenia Autonomous Maintanance
 • W sposób praktyczny przećwiczą metody określania krytyczności maszyn, przeprowadzania analizy awarii i ich przyczyn źródłowych
 • Podejęcie praktyków do wdrożenia systemu Total Productive Maintenance (TPM) - to naprawdę nie boli.
 • Jak prawidłowo zarządzać częściami zamiennymi, by nie "mrozić" środków

W czasie warsztatu będzie można zaplanować indywidualny lub grupowy plan związany z rozpoczęciem transformacji w dziale Utrzymania Ruchu i Produkcji firm Uczestników przy całkowitym wsparciu Ekspertów prowadzących.

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 19 lipca:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 20 lipca:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.