Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Skuteczne zarządzanie zespołem produkcyjnym, VII edycja, 24-25 października, Warszawa

Efekty uzyskane dzięki udziałowi w warsztacie:

  • Wzmocnienie własnego autorytetu
  • Jasne i precyzyjne definiowanie oraz komunikowanie celów
  • Doskonalenie codziennej komunikacji z pracownikami oraz komunikacji podczas wdrażania zmian i aktywizacji postaw pracowniczych
  • Poznanie technik oddziaływania na motywację wewnętrzną pracowników, których stosowanie bardzo zwiększa motywację pracowników do realizacji zadań powierzonych przez przełożonego
  • Właściwe diagnozowanie trudności, z którymi spotykamy się w procesie zarządzania zespołem produkcyjnym oraz poznanie skutecznych technik i narzę`dzi reagowania na nie
  • Zwiększenie efektywności działań zespołowych i poczucia przynależności do zespołu m.in. dzięki przećwiczeniu właściwego stosowania metody On the Job Training oraz technik grupowego rozwiązywania problemów
  • Doskonalenie procesu prowadzenia monitoringu i oceny wykonania zadania/ń przez pracownika/ów

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 30 sierpnia:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 31 sierpnia:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.