Szkolenia

  • Interaktywne warsztaty tematyczne
  • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
  • Kilkunastoosobowe grupy

 

Transfer technologii w ujęciu projektowym. Hybrydowe podejście do zarządzania projektami, 15-16 października, Warszawa

W trakcie seminarium Uczestnicy dowiedzą się jakie korzyści mogą osiągnąć wykorzystując do zarządzania Transferem Technologii efekt synergii wybranych elementów metodyk: PRINCE 2, LEAN i AGILE.

Po seminarium Uczestnicy będą potrafili:

  • Zastosować zawartość szkolenia do realizowanych projektów w pracy zawodowej
  • Monitorować i kontrolować projekt transferu technologii
  • Zastosować w praktyce i opisać model transferu technologii w ujęciu projektowym
  • Przeprowadzić analizę projektu oraz zdefiniować realistyczne i mierzalne cele
  • Zdefiniować role projektowe i zbudować zespół zarządzania projektem
  • Zastosować w praktyce zasady zamykania i wyciągania wniosków z projektu

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 23 sierpnia:
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.465 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 24 sierpnia:
2.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
2.610 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.