Szkolenia

 • Interaktywne warsztaty tematyczne
 • Indywidualne konsultacje z prowadzącym
 • Kilkunastoosobowe grupy

 

Walidacja metod analitycznych, 21 listopada, Warszawa

W trakcie seminarium Uczestnicy m.in. dowiedzą się:

 • Jak poprawnie ustawić kryteria akceptacji w zależności od przeznaczenia metody
 • Jak dobrać roztwór do sprawdzenia przydatności układu chromatograficznego (SST- system suitability test)
 • Jak wyznaczać współczynniki korekcyjnych dla zanieczyszczeń
 • Jak walidować metody dedykowane do badań stabilności
 • Jakie są wymagania dokumentacyjne związane z procesem walidacji metod analitycznych
 • W jaki sposób opracować wyniki korzystając z narzęi statystycznych
 • Jak optymalnie zaplanować zakres badań przy transferze metod analitycznych
 • Jak kryteria akceptacji przy transferze
 • Jakie są wymogi dokumentacyjne przy transferze na różnych rynkach
 • Jakie są najczęsze błędy podczas walidowania metod analitycznych
 • Jak postęwać przy rewalidacji metod analitycznych

W trakcie seminarium będzie możliwość dobrania zakresu badań, sposobu postępowania i ustalenia kryteriów akceptacji dla wybranych metod zaproponowanych przez Uczestników seminarium w Kwestionariuszu Oczekiwań.

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy do 27 września:
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.615 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Cena uczestnictwa jednej osoby z firmy od 28 września:
1.900 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 1-2 osób
1.710 PLN + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 i więcej osób

Program wydarzenia.

Zarejestruj się wypełniając formularz on-line.